پیشنهاد برای متخصصان برف

آیا خودتان را به صورت حرفه ای به دنیای برف اختصاص می دهید؟ اگر شما:

  • مانیتور
  • شاپر
  • پیستر
  • شما نماینده یک باشگاه اسکی هستید
  • شما روی آهنگ کار می کنید
  • شما در هر نوع اسکی یا اسنوبرد رقابت می کنید
  • راهنمای اسکی
  • پیساپیستاس
  • نگهداری ایستگاه
  • در هر سرویس ایستگاه به عنوان پیشخدمت ، تکنسین و غیره و غیره

ما عاشق حمایت از همه افرادی هستیم که به برف اختصاص داده شده اند و به همین دلیل ، ما روی محصولات خود قیمت های ویژه ای داریم.

شما فقط باید با ما در e-mail profesionaldelanieve@ullerco.com تماس بگیرید و آنچه را انجام می دهید و چیزی را که توجیه می کند ، با ما در میان خواهیم گذاشت و ما اطلاعات بیشتری در مورد نحوه تهیه محصولات ما با قیمت بسیار پایین به شما ارائه خواهیم داد.

 

دامدار برف