هیچ محصولی در این مجموعه یافت نشد

ماسک اسکی شدید

 

عینک اسکی و اسنوبورد ایجاد شده توسط و برای آزادگان. ویژگی های فنی بالا برای تضمین بهترین عملکرد و قابلیت اطمینان حداکثر در شدیدترین شرایط در طول تمرین Freeride

برای حمایت از تقاضای کل که نیاز به روش Freeride دارد درک شد. اوللر نتیجه پیشرفت یک تیم فنی است که توسط تیمی پرشور در مورد Freeride هدف گرفته شده است و هدف از آن پیدا کردن یک عینک دستوری است که در برابر سختی های این ورزش با تضمین کامل و بدون غفلت از خط زیبایی شناسی مقاومت می کند.